تولید آجر لعابدار سنتی در اندازه و طرح های متفاوت ، فیروزه ای و لاجوردی

 

86  94  82    79